SPONZORSKÉ DARY PRO DĚTI NA 1. STUPNI

Paní učitelky 1. stupně jmenovitě děkují rodičům za sponzorské dary pro výtvarné a pracovní činnosti - paní Přikrylové, Ošlejškové, Stašákové, M. Hříbkové, Bahenské, Marešové a panu T. Hříbkovi za finanční dar k nákupu školních potřeb a pomůcek.
Děkujeme