Zápis dětí do 1. třídy

Více informací zde.

Česká republika

Žáci 9. třídy vytvořili v hodině zeměpisu myšlenkové mapy, do kterých postupně zakreslovali povrch jednotlivých krajů, regiony, chráněná území v ČR.

Výsev zeleniny - 6. třída

V hodinách pěstitelství - v zimním období - žáci 6. třídy probírali základní informace o pěstování zeleniny.

Jídelníček

Jídelníček 4.3. - 29.3.2019 zde

Jídelníček 4.2. - 25.2.2019 zde

Středočeský kraj - projekt

Žáci 9. ročníku si v hodinách zeměpisu připravili prezentaci o Středočeském kraji.

Jižní Amerika

Žáci 7. třídy zpracovali ve wordu referát na téma "Zajímavosti z Jižní Ameriky".

Mapa Ameriky - projekt 7

Žáci 7. ročníku si v hodinách zeměpisu vytvořili vlastní mapu Ameriky.

Pohádka z bedny - divadlo

Žáci 1. stupně zhlédli 8. března 2019 krásný pohádkový příběh s názvem Pohádka z bedny.

Předpěstování zeleniny

Měsíc březen patří k období, kdy se začíná s předpěstováním zeleniny.

Zdravé zuby

Ve dnech 5. března a 6. března 2019 se žáci I. a II. stupně zúčastnili vzdělávací akce "Zdravé zuby".

Syndikovat obsah