Rámcový plán výchovného poradce

Měsíc

Plán

září

Zjištění počtu vycházejících žáků

Vypracování přehledu umístěných žáků

Vypracování přehledu integrovaných žáků

Informace rodičům a žákům k volbě povolání

Zaslání žádostí o vyšetření v PPP

Rozdělení žáků do dyslektického a logopedického kroužku

říjen

Orientační pohovory s vycházejícími žáky

Práce se žáky s poruchami učení

Navázání kontaktu s IPS ÚP Znojmo

Kontrola individuálních plánů žáků s poruchami učení

listopad

Zájem žáků o povolání - konkretizace

Odeslání přihlášek na školy s talentovými zkouškami

Informace vyučujícím k práci se žáky s poruchami učení a chování

Činnost dyslektických kroužků

prosinec

Upřesňování profesní orientace vycházejích žáků

Vyplňování předběžných přihlášek k volbě povolání

Pohovory s nerozhodnutými žáky a rodiči

Průběh přípravy žáků k pohovorům na SŠ

leden

Vyplňování a odesílání přihlášek

Návrhy na vyšetření žáků v PPP

Zápis žáků do 1. třídy

Informace žáků 5. a 7. ročníků o studiu na gymnáziu

únor

Odeslání přihlášek na SOU a SŠ

Činnost dyslektických kroužků

Ukončení rozmisťovacího řízení

březen

Ukončení odesílání přihlášek

Přihlášky žáků na gymnázia

Informace vedení o průběhu rozmisťovacího řízení

duben

Průběh rozmisťovacího řízení

Pomoc při odvolání a umístění nepřijatých žáků

Spolupráce s IPS ÚP Znojmo

Zpracování seznamu umístěných žáků

květen

Beseda se žáky 8. ročníků k VP

Zhodnocení výsledků přijímacího řízení

Práce se žáky s poruchami učení a chování

Informace o umístění žáků

Činnost dyslektických kroužků

červen

Kontrola dodržování závěrů OPPP

Hodnocení plnění úkolů