Poděkování

Paní učitelky 1. stupně děkují rodině Landové, panu Fialovi, paní Ošlejškové a paní Prokůpkové za přispění k vánoční výzdobě školy.