Vánoční čas

20. 12. 2018 se na 1. stupni konalo vánoční dopoledne s názvem Vánoční čas.

Vánoce v 9. třídě

Žáci 9. ročníku prožili poslední týden v roce ve vánočním duchu.

Mapa Ameriky- projekt 7

Žáci 7. ročníku si v hodině zeměpisu vyzkoušeli skupinovou práci.

Poděkování

Paní učitelky 1. stupně děkují rodině Landové, panu Fialovi, paní Ošlejškové a paní Prokůpkové za přispění k vánoční výzdobě školy.

Půjdem spolu do Betléma

V pvním a druhém prosincovém týdnu děti 1., 2. a 3. třídy navštívily muzeum ve Znojmě, kde se konala výstava betlémů s názvem Půjdem spolu do Betléma.

Mikuláš

Tak už je tu zas – 5. prosinec.

Mein Ausflug - projekt 6

Žáci 6. ročníku v projektu "Mein Ausflug" malovali a popisovali v německém jazyce svůj výlet.

Hodiny - projekt 6

Časová pásma a hodiny si žáci 6. ročníku procvičovali v zeměpise formou projektu.

Houby - projekt 6

Žáci 6. ročníku v hodinách přírodopisu zpracovali projekt s názvem "Houby".

Savci - projekt 8

Žáci 8. ročníku vypracovali v hodinách přírodopisu projekt s názvem "Savci".

Syndikovat obsah