Kadeřník, kosmetička - volba povolání

V letošním školním roce si vycházející žáci vybrali v rámci volby povolání předvedení praktických dovedností v oboru kadeřník a kosmetička.

1. pomoc - přednáška

Žáci 8. a 9. ročníku se 23.1.2019 zúčastnili přednášky, kterou si pro ně připravila p. Šerháková z Českého červeného kříže ve Znojmě.

Památky UNESCO - projekt 9

Žáci 9. třídy dostali v hodině zeměpisu za úkol zahrát si na cestovní kancelář a nalákat turisty na výlet po památkách UNESCO v ČR.

Hlavní město Praha - projekt 9

Žáci 9. třídy v hodině zeměpisu zpracovali téma "Hlavní město Praha - nejmenší kraj".

Můj volný čas - projekt 7

Žáci 7. ročníku v hodinách německého jazyka popisovali své záliby a činnosti ve volném čase.

Prevence zuby - projekt

Žáci 8. ročníku v hodině výchovy ke zdraví zpracovali projekt s názvem "Prevence zubů".

Povrch ČR - projekt

Žáci 9. ročníku v hodinách zeměpisu zpracovali projekt s názvem "Povrch ČR".

Adventní věnec

Žáci 9. ročníku v hodině německého jazyka popisovali význam jednotlivých svíček na adventním věnci.

Zpívání koled v domově seniorů Šanov

Domov seniorů v Šanově přivítal žákyně ZŠ Dyjákovice, které přijely zazpívat koledy a vánoční písničky.

Vánoční zpívání koled

Ve čtvrtek 20.12.2018 se žáci II. stupně sešli v tělocvičně, kde si společně zazpívali několik vánočních koled.

Syndikovat obsah