Kadeřník, kosmetička - volba povolání

V letošním školním roce si vycházející žáci vybrali v rámci volby povolání předvedení praktických dovedností v oboru kadeřník a kosmetička.

V pátek 25.1.2019 k nám přijeli zástupci SOU a SOŠ ve Znojmě, Přímětická, kteří nás s danými obory nejdříve formou prezentace seznámili a potom předvedli i praktické ukázky. Jako modelka pro líčení se odvážila Markéta a z chlapců nejvíce odvahy nasbíral Honza, na kterém ukázali dovednosti při vytváření umělého zranění pomocí latexu a umělé krve.
Děkujeme zástupcům střední školy za prezentace vybraných oborů.
Několik fotografií zde.