Dokumenty školy

Klasifikační řád ikona
Provozní řád 2017-2018 ikona
Školní řád ikona
Plán kontrolní činnosti 2017-2018 ikona
Výroční zpráva 2016 - 2017 ikona
Organizační schéma školy ikona
Organizační řád školy ikona
Koncepce rozvoje školy 2018 - 2023 ikona
Pracovní plán školy 2017 - 2018 ikona
Hlavní úkoly 2016 - 2017 ikona
Vnitřní řád školní družiny ikona
Plán práce 2017 - 2018 - přílohy ikona
Školní vzdělávací program
pro školní družinu
ikona
Školní vzdělávací program
pro ZŠ
ikona
Dodatek k ŠVP č. 1 platný od 1. 9. 2013 ikona
Dodatek k ŠVP č. 2 platný od 1. 9. 2016 ikona
Dodatek k ŠVP č. 3 platný od 1. 9. 2017 ikona
Autoevaluace školy 2008-2011 ikona
Minimální preventivní program 2017-2018 ikona
Dopis rodičům 2017 - 2018 ikona
Zásady hospodaření FKSP 2017 ikona
Schválený rozpočet 2018 a výhled 2019,2020 ikona
Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu ikona