Das Rezept - projekt

Žáci 9. ročníku v německém jazyce zpracovali projekt s názvem "Das Rezept".

Každý žak si vybral jeden oblíbený recept, který potom představil svým spolužákům. Projekt všichni doplnili i svými vlastoručními obrázky.
Několik fotografií jejich prací si můžete prohlédnout zde.