Typy stonků a rostlin - projekt

Žáci 6. ročníku v hodině přírodopisu zpracovali téma "Typy stonků a rostlin".

Každý žák si vybral jednu rostlinu a vyhledal její charakteristické znaky, které s obrázkem nalepil do připraveného archu.
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde.