Savci - projekt 8

Žáci 8. ročníku vypracovali v hodinách přírodopisu projekt s názvem "Savci".

Každý žák si vybral jednoho zástupce, o kterém podrobněji ve své práci napsal. Projekt doplnili i několika obrázky.
Fotografie vybraných prací naleznete zde.