Pojďme se dotknout ICT

Informace o projektu zde

Výzva k podání nabídek zde

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek
Zadávací dokumentace zde

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Návrh kupní smlouvy zde

Příloha č. 2 Výzvy
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů zde

Výsledky výběrového řízení zde