Poděkování

Paní učitelka 1. třídy děkuje panu Martinovi Hříbkovi (firma MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ) za zakoupený sponzorský dar do třídy.
Děkuji.