Mein Tag 6 - projekt

Žáci 6. ročníku v německém jazyce popisovali, co dělají během dne.

Svou práci doplnili i vlastními obrázky.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.