Mapa Ameriky- projekt 7

Žáci 7. ročníku si v hodině zeměpisu vyzkoušeli skupinovou práci.

Každá skupina dostala za úkol doplnit jednu slepou mapu Ameriky. Velkým pomocníkem se jim stal zeměpisný atlas, podle kterého postupně doplňovali povrch, nížiny, řeky, moře, státy,....
Na závěr si všechny mapy vzájemně vyhodnotili.
Žákům se práce ve skupinách velmi líbila.
Několik fotografií jejich prací si můžete prohlédnout zde.

V dalších hodinách shrnuli získané informace o USA v projektech, kde psali o historii USA, vlajce, významných městech a památkách,...
Několik fotografií zde.