Houby - projekt 6

Žáci 6. ročníku v hodinách přírodopisu zpracovali projekt s názvem "Houby".

Projektové vyučování probíhalo ve skupinách. Žáci během vyučovací hodiny vyplňovali pracovní listy se spojovačkami, zahráli si pexeso, pozorovali různé preparáty v mikroskopu,...
Hlavním cílem této činnosti byla práce s kapesním atlasem hub, ve kterém hledali informace o jedlých, nejedlých a jedovatých houbách. To nejdůležitější potom napsali a nakreslili na připravené listy.
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde.