Hodiny - projekt 6

Časová pásma a hodiny si žáci 6. ročníku procvičovali v zeměpise formou projektu.

Během vyučovací hodiny si vystřídali různé činnosti. Vyplňovali pracovní listy, poskládali časové domino, na notebooku si zahráli hry s určováním času, vyhledávali v zeměpisném atlase a nechyběla ani práce s papírovými hodinami, na kterých si ukazovali různé časové údaje. Na připravený arch potom doplňovali aktivity, které během dne provádějí.
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde.