Dinosauři - projekt

Žáci 7. ročníku v hodinách přírodopisu zpracovali projekt na téma "Dinosauři".

Projekt Z8

Žáci 8. ročníku v hodinách zeměpisu zpracovali projekty na téma "Západní Evropa" a "Střední Evropa".

Staré řecké báje a pověsti - divadlo

Ve dnech 5. a 6. června 2018 navštívili žáci II. stupně poslední divadelní představení s názvem "Staré řecké báje a pověsti".

Jahreszeitung - projekt

V tématu "Die Jahreszeitung" žáci 4. ročníku malovali a popisovali zvolené roční období.

Pipi Dlouhá punčocha - divadlo

Napínavé příběhy s Pipi Dlouhou punčochou prožily děti 1., 2. a 3. třídy.

Stravování - projekt 7

Žáci 7. ročníku v hodinách německého jazyka procvičovali slovní zásobu na téma "Stravování".

Traktorfahrt - projekt

18.5.2018 proběhla společná akce VS Wulzeshofen a ZŠ Dyjákovice.

Na souši - enviromentální program

Žáci 6. a 7. ročníku navštívili 28. a 30. 5. 2018 program s názvem Na souši, který probíhal v minoritském klášteře ve Znojmě.

Lipka – Brno - 1., 2. a 3. třída

Ve středu 30. 5. 2018 děti 1., 2. a 3. třídy navštívily ekologické výukové programy na Lipce v Brně.

Lipka Brno - 4. třída

V pondělí 28.5. 2018 žáci 4. ročníku navštívili výukový program na Lipce v Brně.

Syndikovat obsah