Jídelníček

Jídelníček 1.10. - 22.10.2018 zde
Jídelníček 29.10. - 19.11.2018 zde

Práce s mikroskopem - 6

Žáci 6. ročníku si v laboratorní práci z přírodopisu vyzkoušeli práci s mikroskopem.

Přehrady, rybníky a nádrže v ČR - projekt

Žáci 9. ročníku v hodině zeměpisu zpracovali projekt na téma "Přehrady, rybníky a vodní nádrže v České republice".

Ich - projekt 9

"Ich" je název projektu, který žáci 9. ročníku zpracovali v hodinách německého jazyka.

Pohoří a hory České republiky - projekt

Žáci 9. ročníku v hodině zeměpisu zpracovali projekt na téma "Pohoří a hory České republiky".

Bezpečná jízda na kole - projekt

Žáci 8. ročníku v hodinách výchovy ke zdraví zpracovali projekt na téma "Bezpečná jízda na kole".

Školní družina - sponzorský dar

Školní družina by ráda poděkovala paní Markétě Hříbkové za sponzorský dar ve formě sportovních pomůcek pro odpočinkovou a rekreační činnost, společenských her a výtvarných potřeb.

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY aneb Trautenberk a Krakonoš

Hamižný a lakotný Trautenberk, Hanče, Kuba a Hajnej, kteří mu poctivě slouží a vládce hor Krakonoš byli hlavními postavami Krkonošských pohádek, se kterými se setkali žáci 1., 2. a 3. třídy ve středu 10. 10. 2018 při divadelním představení v Divadle Radost v Brně.

Planety sluneční soustavy - projekt

Žáci 6. ročníku v hodinách zeměpisu a IaKT zpracovali projekt na téma "Planety sluneční soustavy".

Sv. Václav IaKT

Žáci 6., 7. a 8. ročníku si v hodinách informační a komunikační technologie připomněli svátek sv. Václava.

Syndikovat obsah